ยจ VIEW: FIELD A - HR - 4ER K.O.
DISCIPLIN: Snooker FIELD STATUS: IN PROGRESS CATEGORY: JUG
Field A - HR SM Finals 2021 - Jugend
HF/F
05.12.2021 10:00 h - 4er K.O.
Field A - HR
Site Refresh (1 min): ON | OFF
     
 
 
HF-001|BO:5|04.12, 16:00    
Schmid Jenson 
0  
Hirschi Joel 
0  
Loser = Rank 3
HF-002|BO:5|04.12, 16:00    
Mumtaz Aizaz 
0  
Salzmann Dan 
0  
Loser = Rank 3
F-001|BO:5|05.12, 16:00    
  
   
  
   
Loser = Rank 2