Highest Breaks
Highest Breaks - Luis Vetter (GER) -  Round Robin Snooker & Billards
Datum Turnier Breaks
09.12.2017 Christmas Open 83
20.10.2018 7. Döttinger Open 75
08.04.2017 Bunny Masters 73
25.03.2018 Spring Open 2018 68
10.03.2018 SM 2018 - A-QT R6 67
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 66
20.10.2018 7. Döttinger Open 65
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 61
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 59
29.10.2017 Autumn Open 2017 58
20.10.2018 7. Döttinger Open 57
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 57
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 56
22.04.2018 Open Finale 2018 56
09.12.2017 Christmas Open 56
22.04.2018 Open Finale 2018 55
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 54
19.10.2017 Swiss Snooker Cup 54
22.09.2018 Autumn Open 2018 53
18.10.2015 4. Döttinger Snooker Open 52
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 52
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 52
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 52
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 51
23.09.2018 Autumn Open 2018 51
25.03.2018 Spring Open 2018 49
15.08.2016 Swiss Snooker Cup 49
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 48
21.03.2017 Swiss Snooker Cup 47
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 47
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 46
27.02.2016 Zürich Open 46
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 46
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 46
23.10.2016 5. Döttinger Open 45
22.09.2018 Autumn Open 2018 45
24.03.2018 Spring Open 2018 44
10.03.2018 SM 2018 - A-QT R6 44
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 44
22.09.2018 Autumn Open 2018 44
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 44
16.10.2016 Pumpkin Open 43
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 43
25.03.2018 Spring Open 2018 43
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 43
19.10.2017 Swiss Snooker Cup 42
18.01.2018 Swiss Snooker Cup 42
10.12.2017 Christmas Open 42
29.01.2015 Swiss Snooker Cup 42
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 41
20.10.2018 7. Döttinger Open 41
15.08.2016 Swiss Snooker Cup 40
28.10.2017 Autumn Open 2017 40
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 40
22.10.2017 6. Döttinger Open 40
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 40
02.04.2016 SM 2016 - 6 REDS - QT - R2 40
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 40
25.02.2017 Zürich Open 40
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 39
28.10.2017 Autumn Open 2017 39
13.02.2018 Swiss Snooker Cup 39
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 39
05.10.2015 Swiss Snooker Cup 39
29.10.2016 88er Autumn-Open 2016 39
13.03.2016 88er Spring-Open 2016 38
08.03.2016 Swiss Snooker Cup 38
18.12.2016 Christmas Open 38
23.09.2018 Autumn Open 2018 38
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 38
07.12.2015 Swiss Snooker Cup 38
21.07.2015 Swiss Snooker Cup 38
25.02.2017 Zürich Open 38
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 38
01.09.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 1 38
10.03.2018 SM 2018 - A-QT R6 38
26.02.2017 Zürich Open 38
01.09.2016 Swiss Snooker Cup 38
22.10.2016 5. Döttinger Open 38
10.12.2017 Christmas Open 38
22.04.2018 Open Finale 2018 37
20.10.2015 Swiss Snooker Cup 37
04.10.2015 SM 2016 - QT - R1 37
23.10.2016 5. Döttinger Open 37
10.12.2017 Christmas Open 37
19.10.2017 Swiss Snooker Cup 37
26.02.2017 Zürich Open 37
13.02.2018 Swiss Snooker Cup 36
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 36
20.10.2018 7. Döttinger Open 36
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 36
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 36
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 36
20.10.2018 7. Döttinger Open 36
23.09.2018 Autumn Open 2018 35
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 35
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 35
21.10.2017 6. Döttinger Open 35
20.10.2018 7. Döttinger Open 35
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 35
24.03.2018 Spring Open 2018 35
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 34
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 34
29.04.2017 SM 2017 - 6 REDS 34
01.09.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 1 34
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 34
12.12.2017 Swiss Snooker Cup 34
18.01.2018 Swiss Snooker Cup 34
25.02.2017 Zürich Open 34
19.04.2018 Swiss Snooker Cup 34
15.12.2015 Swiss Snooker Cup 34
26.10.2017 Swiss Snooker Cup 33
12.12.2017 Swiss Snooker Cup 33
19.10.2017 Swiss Snooker Cup 33
24.03.2018 Spring Open 2018 33
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 33
25.03.2018 Spring Open 2018 33
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 33
13.09.2018 Swiss Snooker Cup 33
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 33
20.10.2018 7. Döttinger Open 32
13.09.2018 Swiss Snooker Cup 32
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 32
28.10.2017 Autumn Open 2017 32
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 32
22.04.2018 Open Finale 2018 32
21.10.2017 6. Döttinger Open 32
21.12.2017 Swiss Snooker Cup 32
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 32
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 32
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 32
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 32
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 32
20.10.2015 Swiss Snooker Cup 32
20.10.2018 7. Döttinger Open 32
21.12.2017 Swiss Snooker Cup 32
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 32
21.12.2017 Swiss Snooker Cup 32
13.03.2016 88er Spring-Open 2016 32
27.02.2016 Zürich Open 32
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 32
19.11.2016 Round Robin Open 31
27.02.2016 Zürich Open 31
24.03.2018 Spring Open 2018 31
18.01.2018 Swiss Snooker Cup 31
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 31
08.03.2016 Swiss Snooker Cup 31
11.08.2015 Swiss Snooker Cup 31
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 31
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 31
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 31
22.09.2018 Autumn Open 2018 31
23.11.2017 Swiss Snooker Cup 31
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 31
12.04.2016 Swiss Snooker Cup 31
20.10.2018 7. Döttinger Open 31
23.08.2016 Swiss Snooker Cup 31
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 31
28.10.2017 Autumn Open 2017 31
22.04.2018 Open Finale 2018 31
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 31
20.10.2018 7. Döttinger Open 31
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 30
20.10.2018 7. Döttinger Open 30
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 30
21.09.2017 Swiss Snooker Cup 30
20.11.2016 Round Robin Open 30
24.06.2017 Snooker Open Reiden 30
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 30
20.10.2015 Swiss Snooker Cup 30
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 30
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 30
20.11.2016 Round Robin Open 30
20.10.2018 7. Döttinger Open 30
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 30
22.09.2018 Autumn Open 2018 30
08.04.2017 Bunny Masters 30
17.11.2015 Swiss Snooker Cup 30
09.04.2017 Bunny Masters 30
22.09.2018 Autumn Open 2018 30
23.09.2018 Autumn Open 2018 30
01.10.2016 Basel Open 2016 30
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 30
01.10.2016 Basel Open 2016 30
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 30
21.09.2017 Swiss Snooker Cup 30
26.02.2017 Zürich Open 30
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 30
26.02.2017 Zürich Open 30
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 29
13.02.2018 Swiss Snooker Cup 29
21.03.2017 Swiss Snooker Cup 29
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 29
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 29
28.11.2015 Round Robin Open 29
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 29
20.10.2018 7. Döttinger Open 29
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 29
12.12.2017 Swiss Snooker Cup 29
15.10.2016 Pumpkin Open 29
10.12.2017 Christmas Open 29
22.10.2016 5. Döttinger Open 29
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 28
30.09.2017 Basel Open 28
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 28
30.09.2017 Basel Open 28
26.02.2017 Zürich Open 28
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 28
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 28
06.05.2018 6-Reds SM 2018 28
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 28
28.11.2015 Round Robin Open 28
12.12.2017 Swiss Snooker Cup 28
23.09.2018 Autumn Open 2018 28
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 28
08.10.2016 SM 2017 - QT - R1 28
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 28
08.03.2016 Swiss Snooker Cup 28
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 28
26.11.2016 SM 2017 - 6 REDS - QT - R1 28
19.01.2016 Swiss Snooker Cup 28
10.12.2017 Christmas Open 27
21.09.2017 Swiss Snooker Cup 27
19.04.2018 Swiss Snooker Cup 27
24.03.2018 Spring Open 2018 27
21.09.2017 Swiss Snooker Cup 27
10.12.2017 Christmas Open 27
04.04.2016 Swiss Snooker Cup 27
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 27
28.10.2017 Autumn Open 2017 27
25.03.2018 Spring Open 2018 27
04.04.2015 Bunny Masters 27
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 27
08.03.2016 Swiss Snooker Cup 27
25.03.2018 Spring Open 2018 27
09.12.2017 Christmas Open 27
29.11.2014 RR-OPEN 27
10.03.2018 SM 2018 - A-QT R6 27
20.10.2018 7. Döttinger Open 27
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 27
29.11.2015 Round Robin Open 27
09.04.2017 Bunny Masters 27
01.10.2016 Basel Open 2016 27
15.10.2016 Pumpkin Open 27
22.04.2018 Open Finale 2018 27
19.11.2016 Round Robin Open 27
01.09.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 1 27
25.02.2017 Zürich Open 27
19.11.2016 Round Robin Open 27
22.10.2016 5. Döttinger Open 27
21.10.2017 6. Döttinger Open 27
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 27
18.12.2016 Christmas Open 27
21.10.2017 6. Döttinger Open 27
26.02.2017 Zürich Open 27
19.10.2017 Swiss Snooker Cup 27
10.04.2015 Swiss Snooker Cup 27
18.10.2015 4. Döttinger Snooker Open 27
18.12.2016 Christmas Open 27
22.09.2018 Autumn Open 2018 27
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 26
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 26
18.12.2016 Christmas Open 26
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 26
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 26
02.04.2016 SM 2016 - 6 REDS - QT - R2 26
20.10.2018 7. Döttinger Open 26
02.04.2016 SM 2016 - 6 REDS - QT - R2 26
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 26
15.03.2016 Swiss Snooker Cup 26
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 26
14.11.2017 Swiss Snooker Cup 25
19.10.2017 Swiss Snooker Cup 25
21.12.2017 Swiss Snooker Cup 25
30.09.2017 Basel Open 25
24.06.2017 Snooker Open Reiden 25
10.12.2017 Christmas Open 25
14.11.2017 Swiss Snooker Cup 25
22.10.2017 6. Döttinger Open 25
21.12.2017 Swiss Snooker Cup 25
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 25
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 25
21.09.2017 Swiss Snooker Cup 25
21.09.2017 Swiss Snooker Cup 25
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 25
29.10.2017 Autumn Open 2017 25
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 25
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 25
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 25
10.11.2015 Swiss Snooker Cup 25
21.11.2015 SM 2016 - 6 REDS - QT - R1 25
22.04.2018 Open Finale 2018 25
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 25
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 25
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 25
22.04.2018 Open Finale 2018 25
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 25
02.04.2016 SM 2016 - 6 REDS - QT - R2 25
06.05.2018 6-Reds SM 2018 25
06.05.2018 6-Reds SM 2018 25
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 25
05.03.2016 SM 2016 - QT - R6 25
23.08.2016 Swiss Snooker Cup 25
12.04.2016 Swiss Snooker Cup 25
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 25
17.10.2015 4. Döttinger Snooker Open 25
08.04.2017 Bunny Masters 25
15.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 25
25.03.2018 Spring Open 2018 25
09.01.2015 Quali Grand Open 25
04.04.2015 Bunny Masters 25
07.04.2015 Swiss Snooker Cup 25
18.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 25
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 25
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 25
11.08.2015 Swiss Snooker Cup 25
10.12.2017 Christmas Open 24
27.02.2016 Zürich Open 24
20.12.2014 3. Christmas Open 24
28.02.2016 Zürich Open 24
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 24
05.03.2016 SM 2016 - QT - R6 24
08.03.2016 Swiss Snooker Cup 24
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 24
29.10.2017 Autumn Open 2017 24
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 24
02.04.2016 SM 2016 - 6 REDS - QT - R2 24
15.11.2014 QT - SM 2015 - R-03 24
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 24
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 24
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 24
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 24
12.12.2017 Swiss Snooker Cup 24
21.12.2013 2. Christmas Open 24
20.10.2018 7. Döttinger Open 24
18.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 24
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 24
20.10.2018 7. Döttinger Open 24
07.04.2015 Swiss Snooker Cup 24
28.11.2015 Round Robin Open 24
04.04.2015 Bunny Masters 24
09.12.2017 Christmas Open 24
12.01.2016 Swiss Snooker Cup 24
01.09.2015 Swiss Snooker Cup 24
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 24
23.09.2018 Autumn Open 2018 24
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 24
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 24
19.04.2018 Swiss Snooker Cup 24
18.03.2017 88er Spring-Open 2017 24
30.09.2017 Basel Open 24
30.09.2017 Basel Open 24
26.02.2017 Zürich Open 24
19.04.2018 Swiss Snooker Cup 24
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 24
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 24
21.09.2017 Swiss Snooker Cup 24
25.03.2018 Spring Open 2018 24
24.06.2017 Snooker Open Reiden 24
25.03.2018 Spring Open 2018 24
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 24
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 24
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 24
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 24
08.04.2017 Bunny Masters 24
18.12.2016 Christmas Open 24
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 24
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 24
22.10.2017 6. Döttinger Open 24
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 24
29.10.2016 88er Autumn-Open 2016 24
21.10.2017 6. Döttinger Open 24
16.04.2016 SM 2016 - 6 REDS 24
29.10.2016 88er Autumn-Open 2016 24
18.10.2015 4. Döttinger Snooker Open 23
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 23
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 23
01.09.2015 Swiss Snooker Cup 23
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 23
29.01.2015 Swiss Snooker Cup 23
23.09.2018 Autumn Open 2018 23
25.03.2018 Spring Open 2018 23
28.11.2015 Round Robin Open 23
24.06.2017 Snooker Open Reiden 23
25.03.2018 Spring Open 2018 23
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 23
15.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 23
19.12.2015 4. Christmas Open 23
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 23
21.05.2017 Final Open Rangliste 23
20.11.2016 Round Robin Open 23
19.12.2015 4. Christmas Open 23
06.05.2018 6-Reds SM 2018 23
17.12.2016 Christmas Open 23
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 23
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 23
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 23
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 23
01.09.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 1 23
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 23
10.12.2017 Christmas Open 23
23.10.2016 5. Döttinger Open 23
25.02.2017 Zürich Open 23
25.03.2018 Spring Open 2018 22
13.02.2018 Swiss Snooker Cup 22
13.02.2018 Swiss Snooker Cup 22
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 22
25.03.2018 Spring Open 2018 22
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 22
13.09.2018 Swiss Snooker Cup 22
22.04.2018 Open Finale 2018 22
25.03.2018 Spring Open 2018 22
10.03.2018 SM 2018 - A-QT R6 22
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 22
20.10.2018 7. Döttinger Open 22
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 22
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 22
02.10.2016 Basel Open 2016 22
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 22
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 22
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 22
02.04.2016 SM 2016 - 6 REDS - QT - R2 22
26.01.2016 Swiss Snooker Cup 22
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 22
29.12.2015 Swiss Snooker Cup 22
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 22
21.03.2017 Swiss Snooker Cup 22
08.04.2017 Bunny Masters 22
09.04.2017 Bunny Masters 22
09.04.2017 Bunny Masters 22
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 22
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 22
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 22
05.03.2016 SM 2016 - QT - R6 22
26.11.2016 SM 2017 - 6 REDS - QT - R1 22
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 22
15.10.2016 Pumpkin Open 22
24.04.2016 SSC 2016 - FINAL 22
22.10.2016 5. Döttinger Open 22
29.10.2016 88er Autumn-Open 2016 22
12.04.2016 Swiss Snooker Cup 22
12.04.2016 Swiss Snooker Cup 22
05.11.2016 SM 2017 - QT - R2 22
02.04.2016 SM 2016 - 6 REDS - QT - R2 22
19.11.2016 Round Robin Open 22
19.11.2016 Round Robin Open 22
02.04.2016 SM 2016 - 6 REDS - QT - R2 22
13.03.2016 88er Spring-Open 2016 22
20.11.2016 Round Robin Open 22
13.03.2016 88er Spring-Open 2016 22
08.12.2015 Swiss Snooker Cup 22
21.11.2015 SM 2016 - 6 REDS - QT - R1 22
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 22
18.09.2015 Swiss Snooker Cup 22
21.10.2017 6. Döttinger Open 22
17.12.2016 Christmas Open 22
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 22
28.10.2017 Autumn Open 2017 22
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 22
29.10.2017 Autumn Open 2017 22
14.11.2017 Swiss Snooker Cup 22
09.12.2017 Christmas Open 22
09.12.2017 Christmas Open 22
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 22
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 22
15.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 22
18.01.2018 Swiss Snooker Cup 22
18.10.2015 4. Döttinger Snooker Open 22
29.10.2017 Autumn Open 2017 22
10.11.2015 Swiss Snooker Cup 22
10.11.2015 Swiss Snooker Cup 22
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 22
12.12.2014 Quali Grand Open 22
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 22
24.06.2017 Snooker Open Reiden 22
24.06.2017 Snooker Open Reiden 22
18.10.2015 4. Döttinger Snooker Open 22
23.10.2015 Swiss Snooker Cup 22
10.11.2015 Swiss Snooker Cup 21
01.10.2016 Basel Open 2016 21
20.10.2015 Swiss Snooker Cup 21
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 21
03.08.2015 Swiss Snooker Cup 21
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 21
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 21
23.10.2015 Swiss Snooker Cup 21
03.08.2015 Swiss Snooker Cup 21
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 21
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 21
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 21
01.02.2016 Swiss Snooker Cup 21
20.10.2018 7. Döttinger Open 21
01.09.2015 Swiss Snooker Cup 21
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 21
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 21
25.03.2018 Spring Open 2018 21
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 21
26.02.2017 Zürich Open 21
21.10.2017 6. Döttinger Open 21
19.10.2017 Swiss Snooker Cup 21
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 21
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 21
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 21
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 21
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 21
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 21
26.11.2016 SM 2017 - 6 REDS - QT - R1 21
29.10.2017 Autumn Open 2017 21
10.12.2017 Christmas Open 21
16.10.2016 Pumpkin Open 21
13.09.2018 Swiss Snooker Cup 21
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 21
10.12.2017 Christmas Open 21
05.11.2016 SM 2017 - QT - R2 21
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 21
29.10.2017 Autumn Open 2017 21
12.12.2017 Swiss Snooker Cup 21
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 20
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 20
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 20
24.06.2017 Snooker Open Reiden 20
07.12.2015 Swiss Snooker Cup 20
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 20
08.10.2016 SM 2017 - QT - R1 20
18.10.2015 4. Döttinger Snooker Open 20
21.10.2017 6. Döttinger Open 20
03.10.2015 SM 2016 - QT - R1 20
14.11.2017 Swiss Snooker Cup 20
29.10.2017 Autumn Open 2017 20
10.11.2015 Swiss Snooker Cup 20
21.05.2017 Final Open Rangliste 20
26.02.2017 Zürich Open 20
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 20
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 20
26.11.2016 SM 2017 - 6 REDS - QT - R1 20
20.11.2016 Round Robin Open 20
13.03.2016 88er Spring-Open 2016 20
25.02.2017 Zürich Open 20
15.08.2016 Swiss Snooker Cup 20
20.09.2016 Swiss Snooker Cup 20
01.10.2016 Basel Open 2016 20
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 20
15.12.2015 Swiss Snooker Cup 20
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 20
20.10.2018 7. Döttinger Open 20
28.10.2017 Autumn Open 2017 20
29.11.2015 Round Robin Open 20
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 20
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 20
09.04.2017 Bunny Masters 20
21.03.2017 Swiss Snooker Cup 20
15.12.2015 Swiss Snooker Cup 20
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 20
22.09.2018 Autumn Open 2018 20
 
WebPublishing by P.Nydegger