¨ - Highest Breaks
Highest Breaks
Highest Breaks - Kevin Wegmann (SUI) -  Round Robin Snooker & Billards
Datum Turnier Breaks
12.10.2019 Autumn Open 2019 101
12.10.2019 Autumn Open 2019 78
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 67
22.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 66
23.09.2018 Autumn Open 2018 63
06.09.2014 RTTO-OPEN 59
19.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 59
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 57
24.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 56
05.08.2019 Swiss Snooker Cup 56
22.08.2017 Swiss Snooker Cup 55
28.02.2016 Zürich Open 54
04.05.2017 Swiss Snooker Cup 52
10.11.2013 QT - Runde 3 51
30.03.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 51
09.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 50
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 49
01.12.2016 Swiss Snooker Cup 49
18.03.2017 88er Spring-Open 2017 49
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 48
29.09.2018 Basel Open 2018 48
22.09.2018 Autumn Open 2018 47
20.09.2016 Swiss Snooker Cup 47
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 47
05.08.2019 Swiss Snooker Cup 47
18.12.2010 QT - Runde 4 (SM 2010/11) 47
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 46
26.09.2017 Swiss Snooker Cup 46
01.10.2016 Basel Open 2016 46
04.10.2015 SM 2016 - QT - R1 46
25.03.2018 Spring Open 2018 45
22.09.2018 Autumn Open 2018 45
25.01.2018 Swiss Snooker Cup 45
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 45
29.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 (Junioren) 45
12.10.2019 Autumn Open 2019 44
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 44
17.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 43
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 43
23.11.2013 Round Robin Open 43
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 43
20.03.2017 Swiss Snooker Cup 43
11.08.2015 Swiss Snooker Cup 42
22.02.2020 Zürich-Open 2020 42
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 42
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 42
01.09.2013 QT - Runde 1 42
07.02.2019 Swiss Snooker Cup 42
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 41
07.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 10 41
02.04.2016 SM 2016 - 6 REDS - QT - R2 41
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 41
14.12.2019 Christmas Open 2019 41
14.01.2020 Swiss Snooker Cup 41
07.03.2020 Spring-Open 2020 41
14.12.2019 Christmas Open 2019 41
29.11.2014 RR-OPEN 41
05.04.2015 Bunny Masters 40
06.09.2016 Swiss Snooker Cup 40
09.12.2017 Christmas Open 40
10.12.2016 SM 2017 - QT - R3 40
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 40
23.09.2018 Autumn Open 2018 40
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2 40
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 39
23.11.2013 Round Robin Open 39
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 39
06.10.2013 QT - Runde 2 39
26.02.2011 QT - Runde 7 (SM 2010/11) 39
01.10.2017 Basel Open 39
04.05.2017 Swiss Snooker Cup 39
27.10.2019 Open 2019 - Final 39
25.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 39
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2 39
26.02.2011 QT - Runde 7 (SM 2010/11) 39
28.02.2018 Swiss Snooker Cup 38
27.10.2012 QT - Runde 2 (SM 2012/13) 38
13.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 38
22.09.2018 Autumn Open 2018 38
10.12.2016 SM 2017 - QT - R3 38
09.12.2017 Christmas Open 38
12.10.2019 Autumn Open 2019 38
24.03.2013 QT - Runde 7 (SM 2012/13) 38
28.02.2019 Swiss Snooker Cup 37
23.09.2018 Autumn Open 2018 37
22.02.2020 Zürich-Open 2020 37
01.10.2011 Basel Masters 2011 37
28.02.2018 Swiss Snooker Cup 37
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 37
25.03.2018 Spring Open 2018 37
27.02.2018 Swiss Snooker Cup 37
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 37
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 37
28.04.2018 Swiss Snooker Cup Final 36
28.04.2018 Swiss Snooker Cup Final 36
15.09.2015 Swiss Snooker Cup 36
21.08.2018 Swiss Snooker Cup 36
17.01.2019 Swiss Snooker Cup 36
10.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 36
26.09.2016 Swiss Snooker Cup 36
05.04.2015 Bunny Masters 36
30.01.2018 Swiss Snooker Cup 36
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 36
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 35
13.12.2018 Swiss Snooker Cup 35
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 35
24.11.2013 Round Robin Open 35
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 35
01.09.2013 QT - Runde 1 35
07.09.2017 Swiss Snooker Cup 35
01.09.2013 QT - Runde 1 35
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 35
11.10.2016 Swiss Snooker Cup 35
22.03.2015 QT - SM 2015 - R-06 35
22.10.2017 6. Döttinger Open 35
12.10.2019 Autumn Open 2019 35
13.12.2016 Swiss Snooker Cup 35
07.03.2017 Swiss Snooker Cup 35
23.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 35
07.03.2020 Spring-Open 2020 35
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 35
09.04.2017 Bunny Masters 35
19.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 34
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 34
22.03.2015 QT - SM 2015 - R-06 34
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 34
07.02.2017 Swiss Snooker Cup 34
04.04.2016 Swiss Snooker Cup 34
07.02.2019 Swiss Snooker Cup 34
24.02.2019 Zürich Open 2019 34
28.04.2018 Swiss Snooker Cup Final 34
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 34
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 34
27.10.2019 Open 2019 - Final 34
26.09.2017 Swiss Snooker Cup 33
26.02.2011 QT - Runde 7 (SM 2010/11) 33
26.02.2011 QT - Runde 7 (SM 2010/11) 33
07.12.2017 Swiss Snooker Cup 33
15.12.2018 Christmas Open 2018 33
14.01.2020 Swiss Snooker Cup 33
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 33
30.01.2018 Swiss Snooker Cup 33
28.09.2014 QT - SM 2015 - R-01 33
06.05.2018 6-Reds SM 2018 33
03.08.2015 Swiss Snooker Cup 33
22.10.2017 6. Döttinger Open 33
23.09.2018 Autumn Open 2018 33
22.09.2018 Autumn Open 2018 33
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 33
06.09.2014 RTTO-OPEN 33
22.08.2017 Swiss Snooker Cup 33
09.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 33
06.10.2013 QT - Runde 2 33
02.10.2016 Basel Open 2016 33
09.02.2016 Swiss Snooker Cup 33
19.04.2016 Swiss Snooker Cup 33
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 33
12.04.2016 Swiss Snooker Cup 33
06.10.2013 QT - Runde 2 33
05.04.2015 Bunny Masters 33
01.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 33
26.02.2018 Swiss Snooker Cup 33
15.03.2016 Swiss Snooker Cup 33
21.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 11 33
21.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 11 33
23.02.2020 Zürich-Open 2020 32
01.10.2017 Basel Open 32
30.11.2019 SM 2019 - 6-Reds 32
02.05.2017 Swiss Snooker Cup 32
15.08.2017 Swiss Snooker Cup 32
10.12.2017 Christmas Open 32
22.02.2020 Zürich-Open 2020 32
02.10.2016 Basel Open 2016 32
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 32
02.04.2016 SM 2016 - 6 REDS - QT - R2 32
04.04.2017 Swiss Snooker Cup 32
21.08.2018 Swiss Snooker Cup 32
21.08.2018 Swiss Snooker Cup 32
06.04.2017 Swiss Snooker Cup 32
19.08.2019 Swiss Snooker Cup 32
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 32
07.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 10 32
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 32
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 32
24.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 32
10.03.2018 SM 2018 - A-QT R6 32
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 32
30.03.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 32
20.09.2016 Swiss Snooker Cup 32
22.04.2017 SM 2017 - QT - R6 32
15.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 32
19.04.2016 Swiss Snooker Cup 32
28.04.2018 Swiss Snooker Cup Final 32
21.12.2013 2. Christmas Open 32
15.12.2018 Christmas Open 2018 32
28.11.2017 Swiss Snooker Cup 32
22.12.2013 2. Christmas Open 32
21.12.2017 Swiss Snooker Cup 32
15.12.2018 Christmas Open 2018 32
15.12.2019 Christmas Open 2019 32
09.04.2017 Bunny Masters 32
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 32
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 32
14.12.2019 Christmas Open 2019 32
28.02.2019 Swiss Snooker Cup 32
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 32
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 32
25.03.2018 Spring Open 2018 32
19.12.2017 Swiss Snooker Cup 31
26.02.2018 Swiss Snooker Cup 31
05.10.2015 Swiss Snooker Cup 31
03.08.2015 Swiss Snooker Cup 31
21.12.2017 Swiss Snooker Cup 31
20.12.2015 4. Christmas Open 31
14.02.2018 Swiss Snooker Cup 31
14.02.2018 Swiss Snooker Cup 31
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 31
29.11.2015 Round Robin Open 31
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 31
01.10.2016 Basel Open 2016 31
31.10.2017 Swiss Snooker Cup 31
20.03.2017 Swiss Snooker Cup 31
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 31
26.09.2017 Swiss Snooker Cup 31
18.10.2014 Pumpkin Open 31
18.10.2014 Pumpkin Open 31
22.04.2017 SM 2017 - QT - R6 31
18.12.2017 Swiss Snooker Cup 31
17.01.2019 Swiss Snooker Cup 31
05.01.2013 The King's Open 31
19.10.2019 8. Döttinger Snooker Open 31
15.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 31
28.09.2019 Basel Open 2019 31
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 31
21.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 11 31
29.11.2014 RR-OPEN 31
30.11.2014 RR-OPEN 31
14.01.2020 Swiss Snooker Cup 31
24.03.2013 QT - Runde 7 (SM 2012/13) 31
09.04.2017 Bunny Masters 31
23.09.2018 Autumn Open 2018 31
23.11.2013 Round Robin Open 31
12.11.2011 Pot Belly's Open 2011 31
06.10.2013 QT - Runde 2 30
05.01.2013 The King's Open 30
07.02.2017 Swiss Snooker Cup 30
14.12.2019 Christmas Open 2019 30
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 30
10.12.2017 Christmas Open 30
28.02.2016 Zürich Open 30
07.02.2019 Swiss Snooker Cup 30
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 30
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 30
09.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 30
09.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 30
25.10.2018 Swiss Snooker Cup 30
28.09.2019 Basel Open 2019 30
01.10.2016 Basel Open 2016 30
22.02.2020 Zürich-Open 2020 30
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 30
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 30
26.07.2016 Swiss Snooker Cup 30
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 30
30.09.2018 Basel Open 2018 30
22.03.2015 QT - SM 2015 - R-06 30
13.04.2014 Zürich Open 30
27.11.2017 Swiss Snooker Cup 30
24.07.2018 Swiss Snooker Cup 30
28.11.2015 Round Robin Open 30
19.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 30
17.05.2014 SM-Herren 30
24.03.2018 Spring Open 2018 29
26.02.2011 QT - Runde 7 (SM 2010/11) 29
24.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 29
26.02.2011 QT - Runde 7 (SM 2010/11) 29
10.12.2017 Christmas Open 29
23.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 29
23.09.2018 Autumn Open 2018 29
08.02.2018 Swiss Snooker Cup 29
01.01.2018 Swiss Snooker Cup 29
06.01.2013 The King's Open 29
19.12.2017 Swiss Snooker Cup 29
28.03.2019 Swiss Snooker Cup 29
06.05.2018 6-Reds SM 2018 29
28.04.2018 Swiss Snooker Cup Final 29
19.12.2018 Swiss Snooker Cup 29
14.11.2017 Swiss Snooker Cup 29
07.12.2017 Swiss Snooker Cup 29
09.02.2016 Swiss Snooker Cup 29
04.04.2015 Bunny Masters 29
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 29
01.09.2016 Swiss Snooker Cup 28
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 28
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 28
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 28
13.04.2014 Zürich Open 28
25.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 28
23.09.2018 Autumn Open 2018 28
28.05.2016 Finale Openrangliste 28
13.09.2018 Swiss Snooker Cup 28
23.09.2018 Autumn Open 2018 28
13.04.2014 Zürich Open 28
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 28
09.08.2016 Swiss Snooker Cup 28
26.11.2011 QT - Runde 3 (SM 2011/12) 28
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 28
23.09.2018 Autumn Open 2018 28
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 28
20.10.2018 7. Döttinger Open 28
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 28
05.04.2018 Swiss Snooker Cup 28
01.06.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 9 28
19.12.2015 4. Christmas Open 28
28.02.2016 Zürich Open 28
19.12.2015 4. Christmas Open 28
21.09.2017 Swiss Snooker Cup 28
24.07.2018 Swiss Snooker Cup 28
05.03.2019 Swiss Snooker Cup 28
21.09.2017 Swiss Snooker Cup 27
12.01.2017 Swiss Snooker Cup 27
15.08.2017 Swiss Snooker Cup 27
04.10.2016 Swiss Snooker Cup 27
17.01.2017 Swiss Snooker Cup 27
12.01.2017 Swiss Snooker Cup 27
11.10.2016 Swiss Snooker Cup 27
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 27
13.03.2017 Swiss Snooker Cup 27
07.02.2017 Swiss Snooker Cup 27
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 27
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 27
07.02.2017 Swiss Snooker Cup 27
24.10.2016 Swiss Snooker Cup 27
24.10.2016 Swiss Snooker Cup 27
06.12.2016 Swiss Snooker Cup 27
23.09.2018 Autumn Open 2018 27
21.11.2015 SM 2016 - 6 REDS - QT - R1 27
20.11.2018 Swiss Snooker Cup 27
28.01.2012 QT - Runde 5 (SM 2011/12) 27
13.12.2018 Swiss Snooker Cup 27
19.04.2018 Swiss Snooker Cup 27
12.01.2016 Swiss Snooker Cup 27
15.12.2019 Christmas Open 2019 27
19.04.2018 Swiss Snooker Cup 27
14.01.2020 Swiss Snooker Cup 27
05.04.2018 Swiss Snooker Cup 27
06.05.2018 6-Reds SM 2018 27
08.11.2018 Swiss Snooker Cup 27
06.05.2018 6-Reds SM 2018 27
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 27
22.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 27
30.11.2019 SM 2019 - 6-Reds 27
18.10.2014 Pumpkin Open 27
06.01.2013 The King's Open 27
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 27
29.11.2014 RR-OPEN 27
05.08.2019 Swiss Snooker Cup 27
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 27
06.04.2014 QT - Runde 7 27
16.02.2016 Swiss Snooker Cup 27
10.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 27
27.02.2016 Zürich Open 27
19.01.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 5 27
20.02.2018 Swiss Snooker Cup 27
13.02.2018 Swiss Snooker Cup 27
26.02.2011 QT - Runde 6 (SM 2010/11) 27
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2 27
27.04.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 8 27
20.09.2016 Swiss Snooker Cup 27
01.06.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 9 27
04.01.2018 Swiss Snooker Cup 27
01.06.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 9 27
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 27
30.03.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 27
28.02.2018 Swiss Snooker Cup 27
05.03.2019 Swiss Snooker Cup 27
22.03.2018 Swiss Snooker Cup 27
17.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 27
10.03.2018 SM 2018 - A-QT R6 27
07.02.2019 Swiss Snooker Cup 27
22.12.2013 2. Christmas Open 27
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 27
27.11.2011 QT - Runde 3 (SM 2011/12) 27
27.10.2012 QT - Runde 2 (SM 2012/13) 26
15.09.2019 SM 2019 - 6 Reds - R2 26
15.12.2018 Christmas Open 2018 26
02.10.2016 Basel Open 2016 26
19.08.2019 Swiss Snooker Cup 26
17.05.2014 SM-Herren 26
26.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 26
05.08.2019 Swiss Snooker Cup 26
25.01.2015 QT - SM 2015 - R-04 26
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 26
18.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 26
20.12.2015 4. Christmas Open 26
10.12.2017 Christmas Open 26
14.01.2020 Swiss Snooker Cup 26
04.10.2016 Swiss Snooker Cup 26
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 26
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 26
27.02.2018 Swiss Snooker Cup 26
01.01.2018 Swiss Snooker Cup 26
23.11.2017 Swiss Snooker Cup 26
26.09.2016 Swiss Snooker Cup 26
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 26
21.08.2018 Swiss Snooker Cup 26
03.08.2015 Swiss Snooker Cup 26
31.10.2017 Swiss Snooker Cup 26
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 26
07.03.2020 Spring-Open 2020 25
30.11.2019 SM 2019 - 6-Reds 25
01.10.2016 Basel Open 2016 25
28.10.2019 Swiss Snooker Cup 25
21.05.2017 Final Open Rangliste 25
21.05.2017 Final Open Rangliste 25
12.10.2019 Autumn Open 2019 25
23.11.2019 SSC 2019 - Final 25
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 25
23.11.2019 SSC 2019 - Final 25
23.11.2019 SSC 2019 - Final 25
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 25
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 25
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 25
06.05.2018 6-Reds SM 2018 25
28.11.2017 Swiss Snooker Cup 25
28.04.2018 Swiss Snooker Cup Final 25
28.11.2017 Swiss Snooker Cup 25
17.04.2018 Swiss Snooker Cup 25
17.10.2018 Swiss Snooker Cup 25
22.03.2018 Swiss Snooker Cup 25
22.03.2018 Swiss Snooker Cup 25
22.03.2018 Swiss Snooker Cup 25
18.12.2017 Swiss Snooker Cup 25
19.12.2017 Swiss Snooker Cup 25
25.01.2018 Swiss Snooker Cup 25
18.01.2018 Swiss Snooker Cup 25
21.08.2018 Swiss Snooker Cup 25
21.08.2018 Swiss Snooker Cup 25
26.10.2017 Swiss Snooker Cup 25
28.04.2018 Swiss Snooker Cup Final 25
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 25
07.02.2019 Swiss Snooker Cup 25
19.01.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 5 25
20.11.2018 Swiss Snooker Cup 25
17.10.2018 Swiss Snooker Cup 25
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 25
26.09.2017 Swiss Snooker Cup 25
13.09.2018 Swiss Snooker Cup 25
27.09.2018 Swiss Snooker Cup 25
27.09.2018 Swiss Snooker Cup 25
01.01.2018 Swiss Snooker Cup 25
23.09.2018 Autumn Open 2018 25
22.10.2017 6. Döttinger Open 25
04.01.2018 Swiss Snooker Cup 25
06.04.2017 Swiss Snooker Cup 25
09.08.2016 Swiss Snooker Cup 25
22.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 25
26.01.2014 QT - Runde 5 25
10.12.2016 SM 2017 - QT - R3 25
10.11.2013 QT - Runde 3 25
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 25
17.01.2017 Swiss Snooker Cup 25
24.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 25
28.02.2016 Zürich Open 25
02.10.2016 Basel Open 2016 25
17.01.2017 Swiss Snooker Cup 25
18.10.2014 Pumpkin Open 25
09.02.2016 Swiss Snooker Cup 25
13.02.2017 Swiss Snooker Cup 25
13.02.2017 Swiss Snooker Cup 25
17.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 25
13.02.2017 Swiss Snooker Cup 25
18.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 25
22.12.2013 2. Christmas Open 25
18.10.2016 Swiss Snooker Cup 25
11.10.2016 Swiss Snooker Cup 25
09.08.2016 Swiss Snooker Cup 25
06.09.2016 Swiss Snooker Cup 25
04.08.2016 Swiss Snooker Cup 25
24.11.2013 Round Robin Open 25
28.05.2016 Finale Openrangliste 25
01.10.2016 Basel Open 2016 25
02.10.2016 Basel Open 2016 25
21.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 25
02.10.2016 Basel Open 2016 25
19.04.2016 Swiss Snooker Cup 25
12.04.2016 Swiss Snooker Cup 25
24.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 25
15.03.2016 Swiss Snooker Cup 25
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 25
19.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 25
11.10.2016 Swiss Snooker Cup 25
04.08.2016 Swiss Snooker Cup 25
20.12.2015 4. Christmas Open 25
07.02.2017 Swiss Snooker Cup 25
01.10.2011 Basel Masters 2011 25
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 25
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 25
18.03.2017 88er Spring-Open 2017 25
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 25
20.03.2017 Swiss Snooker Cup 25
26.02.2011 QT - Runde 7 (SM 2010/11) 25
27.11.2011 QT - Runde 3 (SM 2011/12) 25
04.04.2015 Bunny Masters 25
26.01.2014 QT - Runde 5 24
01.04.2011 Basel Open 2011 24
05.01.2013 The King's Open 24
02.05.2017 Swiss Snooker Cup 24
06.01.2013 The King's Open 24
07.12.2017 Swiss Snooker Cup 24
02.05.2017 Swiss Snooker Cup 24
27.11.2017 Swiss Snooker Cup 24
22.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 24
22.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 24
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 24
26.01.2014 QT - Runde 5 24
13.03.2017 Swiss Snooker Cup 24
21.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 11 24
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 24
23.11.2017 Swiss Snooker Cup 24
23.11.2017 Swiss Snooker Cup 24
19.12.2015 4. Christmas Open 24
01.10.2011 Basel Masters 2011 24
22.02.2020 Zürich-Open 2020 24
09.12.2017 Christmas Open 24
05.04.2015 Bunny Masters 24
28.02.2019 Swiss Snooker Cup 24
30.01.2018 Swiss Snooker Cup 24
04.01.2018 Swiss Snooker Cup 24
01.09.2013 QT - Runde 1 24
26.02.2011 QT - Runde 6 (SM 2010/11) 24
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 24
09.02.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 24
24.11.2013 Round Robin Open 24
05.04.2015 Bunny Masters 24
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 24
21.12.2013 2. Christmas Open 24
01.06.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 9 24
05.04.2015 Bunny Masters 24
19.12.2018 Swiss Snooker Cup 24
30.03.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 24
24.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 24
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 24
21.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 24
24.04.2016 SSC 2016 - FINAL 24
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 24
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 24
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 24
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 24
29.09.2018 Basel Open 2018 24
29.09.2018 Basel Open 2018 24
19.12.2015 4. Christmas Open 24
11.10.2014 3. Döttinger Snooker Open 24
28.10.2019 Swiss Snooker Cup 24
22.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 24
01.10.2017 Basel Open 24
29.09.2018 Basel Open 2018 24
18.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 24
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 24
20.12.2014 3. Christmas Open 24
07.03.2017 Swiss Snooker Cup 24
07.03.2017 Swiss Snooker Cup 24
23.11.2019 SSC 2019 - Final 24
26.10.2014 QT - SM 2015 - R-02 24
19.10.2014 Pumpkin Open 24
10.08.2017 Swiss Snooker Cup 24
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 24
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 24
27.10.2012 QT - Runde 2 (SM 2012/13) 24
19.10.2019 8. Döttinger Snooker Open 24
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 24
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 24
01.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 24
21.10.2017 6. Döttinger Open 24
05.01.2013 The King's Open 24
22.10.2017 6. Döttinger Open 24
22.10.2017 6. Döttinger Open 24
12.10.2019 Autumn Open 2019 24
29.09.2019 Basel Open 2019 24
20.12.2016 Swiss Snooker Cup 24
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 24
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 24
24.03.2018 Spring Open 2018 24
28.02.2016 Zürich Open 24
22.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 24
12.04.2016 Swiss Snooker Cup 23
19.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 23
17.10.2018 Swiss Snooker Cup 23
23.09.2018 Autumn Open 2018 23
15.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 23
17.04.2018 Swiss Snooker Cup 23
22.03.2018 Swiss Snooker Cup 23
10.11.2013 QT - Runde 3 23
25.03.2018 Spring Open 2018 23
25.01.2015 QT - SM 2015 - R-04 23
29.11.2018 Swiss Snooker Cup 23
30.01.2018 Swiss Snooker Cup 23
22.09.2018 Autumn Open 2018 23
21.11.2015 SM 2016 - 6 REDS - QT - R1 23
04.04.2018 Swiss Snooker Cup 23
20.12.2015 4. Christmas Open 23
25.03.2018 Spring Open 2018 23
24.03.2018 Spring Open 2018 23
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 23
20.10.2018 7. Döttinger Open 23
25.01.2015 QT - SM 2015 - R-04 23
30.09.2018 Basel Open 2018 23
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 23
23.11.2019 SSC 2019 - Final 23
28.09.2019 Basel Open 2019 23
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 23
21.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 11 23
23.11.2017 Swiss Snooker Cup 23
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 23
15.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 23
27.11.2017 Swiss Snooker Cup 23
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 23
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 23
13.02.2017 Swiss Snooker Cup 23
24.02.2019 Zürich Open 2019 23
26.09.2017 Swiss Snooker Cup 23
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 23
30.11.2019 SM 2019 - 6-Reds 23
27.10.2012 QT - Runde 2 (SM 2012/13) 23
02.02.2017 Swiss Snooker Cup 23
03.10.2017 Swiss Snooker Cup 23
22.02.2020 Zürich-Open 2020 23
06.01.2013 The King's Open 23
06.09.2016 Swiss Snooker Cup 23
26.02.2011 QT - Runde 6 (SM 2010/11) 23
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 23
01.09.2013 QT - Runde 1 23
18.12.2017 Swiss Snooker Cup 23
01.09.2013 QT - Runde 1 23
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 23
24.03.2013 QT - Runde 7 (SM 2012/13) 23
24.03.2013 QT - Runde 7 (SM 2012/13) 23
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 23
10.12.2017 Christmas Open 23
27.04.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 8 23
10.12.2017 Christmas Open 23
14.12.2019 Christmas Open 2019 22
25.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 22
26.02.2011 QT - Runde 7 (SM 2010/11) 22
26.10.2014 QT - SM 2015 - R-02 22
29.11.2014 RR-OPEN 22
25.01.2015 QT - SM 2015 - R-04 22
15.12.2019 Christmas Open 2019 22
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 22
26.02.2011 QT - Runde 7 (SM 2010/11) 22
18.12.2010 QT - Runde 4 (SM 2010/11) 22
10.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 22
26.02.2011 QT - Runde 7 (SM 2010/11) 22
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 22
01.10.2011 Basel Masters 2011 22
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 22
23.02.2020 Zürich-Open 2020 22
06.09.2018 Swiss Snooker Cup 22
26.11.2011 QT - Runde 3 (SM 2011/12) 22
23.09.2018 Autumn Open 2018 22
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 22
26.11.2011 QT - Runde 3 (SM 2011/12) 22
26.02.2011 QT - Runde 6 (SM 2010/11) 22
23.09.2018 Autumn Open 2018 22
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 22
22.09.2018 Autumn Open 2018 22
14.12.2019 Christmas Open 2019 22
17.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 22
21.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 11 22
15.12.2018 Christmas Open 2018 22
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 22
15.12.2018 Christmas Open 2018 22
05.01.2013 The King's Open 22
17.01.2019 Swiss Snooker Cup 22
17.01.2019 Swiss Snooker Cup 22
24.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 22
28.03.2019 Swiss Snooker Cup 22
01.09.2013 QT - Runde 1 22
09.02.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 22
19.01.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 5 22
07.02.2019 Swiss Snooker Cup 22
29.11.2018 Swiss Snooker Cup 22
08.11.2018 Swiss Snooker Cup 22
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 22
27.09.2018 Swiss Snooker Cup 22
27.09.2018 Swiss Snooker Cup 22
29.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 (Junioren) 22
26.11.2011 QT - Runde 3 (SM 2011/12) 22
22.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 22
27.10.2012 QT - Runde 2 (SM 2012/13) 22
17.10.2018 Swiss Snooker Cup 22
13.04.2014 Zürich Open 22
18.10.2018 Swiss Snooker Cup 22
24.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 22
06.04.2014 QT - Runde 7 22
25.10.2018 Swiss Snooker Cup 22
07.02.2019 Swiss Snooker Cup 22
22.09.2015 Swiss Snooker Cup 22
25.03.2018 Spring Open 2018 22
19.10.2017 Swiss Snooker Cup 22
10.03.2018 SM 2018 - A-QT R6 22
19.10.2017 Swiss Snooker Cup 22
28.02.2018 Swiss Snooker Cup 22
21.10.2017 6. Döttinger Open 22
28.02.2018 Swiss Snooker Cup 22
21.10.2017 6. Döttinger Open 22
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 22
17.01.2017 Swiss Snooker Cup 22
03.10.2017 Swiss Snooker Cup 22
01.10.2017 Basel Open 22
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 22
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 22
28.02.2016 Zürich Open 22
22.03.2018 Swiss Snooker Cup 22
25.01.2018 Swiss Snooker Cup 22
30.09.2017 Basel Open 22
30.09.2017 Basel Open 22
10.03.2018 SM 2018 - A-QT R6 22
30.09.2017 Basel Open 22
28.02.2018 Swiss Snooker Cup 22
13.12.2016 Swiss Snooker Cup 22
13.12.2016 Swiss Snooker Cup 22
06.04.2017 Swiss Snooker Cup 22
06.10.2016 Swiss Snooker Cup 22
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 22
18.12.2017 Swiss Snooker Cup 22
04.10.2016 Swiss Snooker Cup 22
18.12.2017 Swiss Snooker Cup 22
04.01.2018 Swiss Snooker Cup 22
02.10.2016 Basel Open 2016 22
01.01.2018 Swiss Snooker Cup 22
07.12.2017 Swiss Snooker Cup 22
30.01.2018 Swiss Snooker Cup 22
27.02.2018 Swiss Snooker Cup 22
10.12.2016 SM 2017 - QT - R3 22
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 22
27.02.2018 Swiss Snooker Cup 22
06.12.2016 Swiss Snooker Cup 22
20.02.2018 Swiss Snooker Cup 22
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 22
06.12.2016 Swiss Snooker Cup 22
27.11.2017 Swiss Snooker Cup 22
26.09.2016 Swiss Snooker Cup 22
06.04.2017 Swiss Snooker Cup 22
21.11.2015 SM 2016 - 6 REDS - QT - R1 22
07.12.2017 Swiss Snooker Cup 22
04.05.2017 Swiss Snooker Cup 22
04.05.2017 Swiss Snooker Cup 22
13.03.2017 Swiss Snooker Cup 22
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 22
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 22
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 22
22.04.2018 Open Finale 2018 22
13.03.2017 Swiss Snooker Cup 22
21.11.2015 SM 2016 - 6 REDS - QT - R1 22
05.10.2015 Swiss Snooker Cup 22
20.03.2017 Swiss Snooker Cup 22
22.04.2017 SM 2017 - QT - R6 22
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 22
13.03.2017 Swiss Snooker Cup 22
03.11.2015 Swiss Snooker Cup 22
02.05.2017 Swiss Snooker Cup 22
03.11.2015 Swiss Snooker Cup 22
06.05.2018 6-Reds SM 2018 22
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 22
21.05.2017 Final Open Rangliste 22
02.03.2017 Swiss Snooker Cup 22
22.08.2017 Swiss Snooker Cup 22
04.04.2018 Swiss Snooker Cup 22
07.09.2017 Swiss Snooker Cup 22
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 22
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 22
22.08.2017 Swiss Snooker Cup 22
02.03.2017 Swiss Snooker Cup 22
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 22
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 22
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 22
07.03.2020 Spring-Open 2020 21
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 21
04.10.2016 Swiss Snooker Cup 21
21.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 21
15.12.2015 Swiss Snooker Cup 21
20.02.2018 Swiss Snooker Cup 21
23.02.2020 Zürich-Open 2020 21
07.03.2020 Spring-Open 2020 21
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 21
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 21
11.10.2016 Swiss Snooker Cup 21
07.03.2017 Swiss Snooker Cup 21
22.10.2017 6. Döttinger Open 21
10.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 21
01.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 21
12.10.2019 Autumn Open 2019 21
14.01.2020 Swiss Snooker Cup 21
15.12.2019 Christmas Open 2019 21
15.12.2019 Christmas Open 2019 21
15.12.2019 Christmas Open 2019 21
15.12.2019 Christmas Open 2019 21
06.01.2013 The King's Open 21
19.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 21
19.12.2017 Swiss Snooker Cup 21
15.03.2016 Swiss Snooker Cup 21
13.12.2018 Swiss Snooker Cup 21
26.01.2014 QT - Runde 5 21
25.01.2015 QT - SM 2015 - R-04 21
20.11.2018 Swiss Snooker Cup 21
20.12.2015 4. Christmas Open 21
28.04.2018 Swiss Snooker Cup Final 21
19.12.2018 Swiss Snooker Cup 21
02.04.2016 SM 2016 - 6 REDS - QT - R2 21
03.11.2015 Swiss Snooker Cup 21
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 21
20.11.2018 Swiss Snooker Cup 21
06.09.2014 RTTO-OPEN 21
17.05.2014 SM-Herren 21
17.04.2018 Swiss Snooker Cup 21
28.02.2016 Zürich Open 21
23.09.2018 Autumn Open 2018 21
12.04.2014 Zürich Open 21
20.12.2014 3. Christmas Open 21
13.02.2017 Swiss Snooker Cup 21
23.02.2014 QT - Runde 6 21
30.01.2018 Swiss Snooker Cup 21
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 21
05.04.2018 Swiss Snooker Cup 21
07.02.2019 Swiss Snooker Cup 21
21.08.2018 Swiss Snooker Cup 21
21.08.2018 Swiss Snooker Cup 21
26.09.2016 Swiss Snooker Cup 21
09.02.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 21
20.09.2016 Swiss Snooker Cup 21
17.05.2014 SM-Herren 21
12.01.2016 Swiss Snooker Cup 21
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 20
19.04.2018 Swiss Snooker Cup 20
18.12.2010 QT - Runde 4 (SM 2010/11) 20
20.03.2017 Swiss Snooker Cup 20
28.01.2012 QT - Runde 5 (SM 2011/12) 20
15.12.2019 Christmas Open 2019 20
22.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 20
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2 20
05.04.2018 Swiss Snooker Cup 20
25.03.2018 Spring Open 2018 20
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 20
04.04.2018 Swiss Snooker Cup 20
18.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 20
27.11.2011 QT - Runde 3 (SM 2011/12) 20
20.12.2014 3. Christmas Open 20
06.09.2018 Swiss Snooker Cup 20
22.03.2015 QT - SM 2015 - R-06 20
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 20
19.12.2015 4. Christmas Open 20
28.04.2018 Swiss Snooker Cup Final 20
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 20
22.04.2017 SM 2017 - QT - R6 20
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 20
21.08.2018 Swiss Snooker Cup 20
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 20
26.02.2011 QT - Runde 6 (SM 2010/11) 20
19.04.2018 Swiss Snooker Cup 20
28.04.2018 Swiss Snooker Cup Final 20
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 20
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 20
19.03.2017 88er Spring-Open 2017 20
24.03.2013 QT - Runde 7 (SM 2012/13) 20
05.03.2019 Swiss Snooker Cup 20
23.11.2013 Round Robin Open 20
06.04.2017 Swiss Snooker Cup 20
30.01.2018 Swiss Snooker Cup 20
01.12.2016 Swiss Snooker Cup 20
06.12.2016 Swiss Snooker Cup 20
12.04.2016 Swiss Snooker Cup 20
23.11.2017 Swiss Snooker Cup 20
22.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 20
10.12.2016 SM 2017 - QT - R3 20
23.11.2013 Round Robin Open 20
07.02.2019 Swiss Snooker Cup 20
26.09.2016 Swiss Snooker Cup 20
02.10.2016 Basel Open 2016 20
01.09.2013 QT - Runde 1 20
06.10.2013 QT - Runde 2 20
30.03.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 20
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 20
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 20
25.01.2018 Swiss Snooker Cup 20
30.01.2018 Swiss Snooker Cup 20
19.12.2017 Swiss Snooker Cup 20
16.12.2018 Christmas Open 2018 20
30.09.2017 Basel Open 20
26.09.2017 Swiss Snooker Cup 20
28.02.2016 Zürich Open 20
21.09.2017 Swiss Snooker Cup 20
23.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 20
27.02.2016 Zürich Open 20
07.09.2017 Swiss Snooker Cup 20
25.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 20
27.02.2016 Zürich Open 20
10.03.2018 SM 2018 - A-QT R6 20
28.02.2016 Zürich Open 20
26.01.2014 QT - Runde 5 20
15.12.2018 Christmas Open 2018 20
28.02.2018 Swiss Snooker Cup 20
12.01.2017 Swiss Snooker Cup 20
26.01.2014 QT - Runde 5 20
29.11.2018 Swiss Snooker Cup 20
08.03.2016 Swiss Snooker Cup 20
02.02.2017 Swiss Snooker Cup 20
08.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 20
14.12.2019 Christmas Open 2019 20
 
WebPublishing by P.Nydegger