Highest Breaks
Highest Breaks - Raoul Niederreuther (SUI) -  Indian Snooker Club
Datum Turnier Breaks
28.08.2017 Swiss Snooker Cup 50
09.09.2014 Swiss Snooker Cup 48
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 48
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 47
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 46
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 44
25.03.2018 Spring Open 2018 44
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 43
28.10.2017 Autumn Open 2017 43
24.03.2018 Spring Open 2018 43
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 40
04.01.2016 Swiss Snooker Cup 40
19.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 40
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 39
27.02.2016 Zürich Open 39
25.03.2018 Spring Open 2018 38
19.10.2013 2. Döttinger Snooker Open 38
20.12.2014 3. Christmas Open 38
25.03.2018 Spring Open 2018 38
25.03.2018 Spring Open 2018 37
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 37
16.10.2016 Pumpkin Open 36
06.02.2016 SM 2016 - QT - R5 36
25.03.2018 Spring Open 2018 36
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 36
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 36
27.11.2017 Swiss Snooker Cup 35
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 35
08.04.2017 Bunny Masters 35
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 35
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 35
22.04.2018 Open Finale 2018 34
19.03.2018 Swiss Snooker Cup 34
15.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 34
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 34
19.03.2018 Swiss Snooker Cup 33
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 33
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 33
15.10.2016 Pumpkin Open 33
13.02.2017 Swiss Snooker Cup 33
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 33
28.10.2017 Autumn Open 2017 33
05.10.2013 QT - Runde 2 33
07.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 32
18.03.2017 88er Spring-Open 2017 32
11.04.2014 Zürich Open 32
21.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 32
28.08.2017 Swiss Snooker Cup 32
13.03.2017 Swiss Snooker Cup 32
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 32
11.03.2016 88er Spring-Open 2016 32
25.02.2017 Zürich Open 32
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 32
09.12.2017 Christmas Open 32
10.12.2017 Christmas Open 32
11.02.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 15 32
22.10.2016 5. Döttinger Open 31
01.09.2013 QT - Runde 1 31
22.11.2013 Round Robin Open 31
20.12.2014 3. Christmas Open 31
18.12.2016 Christmas Open 31
27.02.2016 Zürich Open 31
10.12.2016 SM 2017 - QT - R3 31
06.02.2016 SM 2016 - QT - R5 31
20.10.2013 2. Döttinger Snooker Open 31
27.11.2017 Swiss Snooker Cup 30
16.09.2014 Swiss Snooker Cup 30
23.10.2016 5. Döttinger Open 30
26.10.2014 QT - SM 2015 - R-02 30
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 30
07.04.2015 Swiss Snooker Cup 30
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 30
05.10.2013 QT - Runde 2 30
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 30
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 30
21.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 30
18.03.2017 88er Spring-Open 2017 30
20.12.2014 3. Christmas Open 29
19.03.2018 Swiss Snooker Cup 29
07.04.2015 Swiss Snooker Cup 29
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 29
15.11.2014 QT - SM 2015 - R-03 29
05.03.2016 SM 2016 - QT - R6 29
26.09.2016 Swiss Snooker Cup 29
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 29
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 29
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 29
18.09.2017 Swiss Snooker Cup 28
20.12.2014 3. Christmas Open 28
29.10.2017 Autumn Open 2017 28
26.10.2014 QT - SM 2015 - R-02 28
08.04.2017 Bunny Masters 28
25.03.2018 Spring Open 2018 28
18.03.2017 88er Spring-Open 2017 27
07.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 27
06.02.2016 SM 2016 - QT - R5 27
25.03.2018 Spring Open 2018 27
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 27
21.05.2017 Final Open Rangliste 27
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 27
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 27
26.02.2018 Swiss Snooker Cup 27
25.10.2014 QT - SM 2015 - R-02 27
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 27
05.10.2013 QT - Runde 2 27
15.11.2014 QT - SM 2015 - R-03 27
29.04.2017 SM 2017 - 6 REDS 27
26.09.2016 Swiss Snooker Cup 27
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 27
23.10.2017 Swiss Snooker Cup 27
10.12.2016 SM 2017 - QT - R3 26
22.10.2016 5. Döttinger Open 26
25.03.2018 Spring Open 2018 26
25.02.2017 Zürich Open 26
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 26
16.10.2016 Pumpkin Open 26
21.10.2014 Swiss Snooker Cup 26
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 26
03.12.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 11 25
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 25
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 25
18.12.2016 Christmas Open 25
18.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 25
26.02.2018 Swiss Snooker Cup 25
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 25
23.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 25
17.12.2016 Christmas Open 25
27.02.2016 Zürich Open 25
22.10.2016 5. Döttinger Open 25
11.03.2016 88er Spring-Open 2016 25
28.10.2017 Autumn Open 2017 25
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 25
25.01.2014 QT - Runde 5 25
18.09.2017 Swiss Snooker Cup 25
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 25
10.05.2015 Swiss Snooker Cup Final 25
13.02.2017 Swiss Snooker Cup 25
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 25
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 25
01.04.2017 SM 2017 - 6 REDS - QT - R2 25
19.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 24
11.11.2014 Swiss Snooker Cup 24
15.11.2014 QT - SM 2015 - R-03 24
07.08.2014 Swiss Snooker Cup 24
05.03.2016 SM 2016 - QT - R6 24
07.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 24
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 24
28.10.2017 Autumn Open 2017 24
08.10.2016 SM 2017 - QT - R1 24
06.05.2018 6-Reds SM 2018 24
15.10.2016 Pumpkin Open 24
07.11.2014 Quali Grand Open 24
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 24
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 24
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 24
28.05.2017 Swiss Snooker Cup - Final 24
06.09.2014 RTTO-OPEN 24
27.02.2016 Zürich Open 24
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 24
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 24
07.04.2015 Swiss Snooker Cup 24
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 24
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 24
09.04.2017 Bunny Masters 24
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 24
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 24
08.01.2013 SSC 2012 - Vorrunde 7 24
09.04.2017 Bunny Masters 24
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 24
05.04.2014 QT - Runde 7 24
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 24
03.10.2015 SM 2016 - QT - R1 24
15.01.2018 Swiss Snooker Cup 24
09.09.2014 Swiss Snooker Cup 24
24.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 24
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 24
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 24
09.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 24
30.09.2017 Basel Open 23
23.10.2016 5. Döttinger Open 23
10.10.2014 3. Döttinger Snooker Open 23
11.04.2014 Zürich Open 23
18.03.2017 88er Spring-Open 2017 23
15.10.2016 Pumpkin Open 23
01.10.2016 Basel Open 2016 23
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 23
10.12.2017 Christmas Open 23
26.02.2018 Swiss Snooker Cup 23
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 23
29.11.2014 RR-OPEN 23
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 23
16.11.2014 QT - SM 2015 - R-03 23
08.01.2013 SSC 2012 - Vorrunde 7 23
23.10.2017 Swiss Snooker Cup 23
10.05.2015 Swiss Snooker Cup Final 23
24.03.2018 Spring Open 2018 22
22.04.2018 Open Finale 2018 22
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 22
11.04.2014 Zürich Open 22
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 22
15.05.2017 Swiss Snooker Cup 22
19.03.2018 Swiss Snooker Cup 22
24.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 22
25.03.2018 Spring Open 2018 22
15.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 22
05.04.2014 QT - Runde 7 22
23.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 22
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 22
30.09.2017 Basel Open 22
03.12.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 11 22
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 22
07.10.2017 SM 2018 - A-QT R2 22
20.10.2017 6. Döttinger Open 22
23.10.2017 Swiss Snooker Cup 22
28.10.2017 Autumn Open 2017 22
12.11.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 9 22
11.02.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 15 22
16.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 22
09.11.2013 QT - Runde 3 22
07.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 22
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 22
09.12.2017 Christmas Open 22
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 22
11.04.2014 Zürich Open 22
19.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 22
22.10.2016 5. Döttinger Open 22
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 22
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 22
27.02.2016 Zürich Open 22
29.10.2016 88er Autumn-Open 2016 22
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 22
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 22
27.09.2014 QT - SM 2015 - R-01 22
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 22
22.10.2016 5. Döttinger Open 22
16.10.2016 Pumpkin Open 22
21.10.2014 Swiss Snooker Cup 22
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 22
12.09.2016 Swiss Snooker Cup 22
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 22
26.09.2016 Swiss Snooker Cup 22
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 22
19.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 22
07.11.2014 Quali Grand Open 22
19.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 22
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 22
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 22
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 22
06.09.2014 RTTO-OPEN 22
21.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 22
15.08.2016 Swiss Snooker Cup 22
15.08.2016 Swiss Snooker Cup 21
22.11.2013 Round Robin Open 21
15.08.2016 Swiss Snooker Cup 21
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 21
20.10.2013 2. Döttinger Snooker Open 21
27.02.2016 Zürich Open 21
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 21
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 21
26.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 21
22.11.2013 Round Robin Open 21
23.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 21
05.03.2016 SM 2016 - QT - R6 21
07.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 21
01.05.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 23 21
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 21
18.12.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 12 21
25.01.2014 QT - Runde 5 21
18.03.2017 88er Spring-Open 2017 21
15.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 21
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 21
22.04.2017 SM 2017 - QT - R6 21
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 21
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 21
01.05.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 23 21
25.03.2018 Spring Open 2018 21
26.09.2016 Swiss Snooker Cup 21
18.09.2017 Swiss Snooker Cup 21
15.10.2016 Pumpkin Open 21
27.10.2012 QT - Runde 2 (SM 2012/13) 21
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 21
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 20
06.02.2016 SM 2016 - QT - R5 20
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 20
03.10.2015 SM 2016 - QT - R1 20
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 20
27.05.2018 Barrage Spiele Auf-/Abstieg 20
06.02.2016 SM 2016 - QT - R5 20
22.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 20
25.03.2018 Spring Open 2018 20
06.02.2016 SM 2016 - QT - R5 20
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 20
24.04.2015 Grand Open Snooker Zofingen 20
15.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 20
05.10.2015 Swiss Snooker Cup 20
08.01.2013 SSC 2012 - Vorrunde 7 20
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 20
23.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 20
26.10.2014 QT - SM 2015 - R-02 20
26.09.2016 Swiss Snooker Cup 20
01.10.2017 Basel Open 20
15.10.2016 Pumpkin Open 20
22.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 20
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 20
16.09.2014 Swiss Snooker Cup 20
29.10.2016 88er Autumn-Open 2016 20
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 20
10.12.2016 SM 2017 - QT - R3 20
05.04.2014 QT - Runde 7 20
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 20
01.05.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 23 20
24.11.2013 Round Robin Open 20
20.10.2017 6. Döttinger Open 20
02.07.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 1 20
29.11.2014 RR-OPEN 20
09.12.2017 Christmas Open 20
19.10.2013 2. Döttinger Snooker Open 20
27.11.2017 Swiss Snooker Cup 20
27.02.2016 Zürich Open 20
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 20
15.11.2014 QT - SM 2015 - R-03 20
22.11.2013 Round Robin Open 20
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 20
28.10.2017 Autumn Open 2017 20
28.10.2017 Autumn Open 2017 20
15.08.2016 Swiss Snooker Cup 20
08.04.2017 Bunny Masters 20
 
WebPublishing by P.Nydegger